ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 10 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : เปล้าแขบทอง (อุบลราชธานี) ปอกะปลา...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thyrsanthera suborbicularis Pierre ex Gagnep.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 0.3 - 1.0 เมตร เป็นพืชลงรากใต้ดิน มีน้ำยางใสสีเหลือง ทุกส่วนมีขนนุ่มรูปดาวปกคลุมหนาแน่น ใบเดี่ยว ออกแบบสลับ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : แย้มปีนัง หอมปีนัง (กรุงเทพมหานคร)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strophanthus gratus (Wall.&Hook)

คำอธิบาย : ไม้พุ่ม ขนาดย่อม แตกกิ่งก้านสาขามาก ลำต้นตั้งตรง สูง 3-5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน ใบดกทึบ ค่อนข้างหนา

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : น้ำเต้าญี่ปุ่น...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crescentia cujete L.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 2-10 เมตร กิ่งก้านแผ่ตามแนวราบ ใบดกสีเขียวสด ใบเดี่ยวรูปช้อนเรียงสลับ มีใบประดับขนาดเล็กรูปร่างคล้ายใบ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : นมแมวแดงใบหนา (ภาคใต้) หำอีปู่ (อุบลราชธานี)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyathostemma argentatum (Blume) J.Sinclair

คำอธิบาย : ไม้เถาเลื้อย ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม มีช่องอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : น้ำจ้อย (ยโสธร)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum siamense (Scheff) Ban

คำอธิบาย : ไม้พุ่มรอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึงประมาณ 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อไม้เหนียวมาก แตกกิ่งก้านได้มาก

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : หญ้ามันไก่ ทองพันดุลย์ ทองคันชั่ง(กลาง)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-2 เมตร กิ่งอ่อนและลำต้น มักเป็นสันสี่เหลี่ยม ส่วนที่ยังอ่อนมักมีขนปกคลุม โคนลำต้นเนื้อเป็นแกนแข็ง

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ถั่วแระ ถั่วแระผี ถั่วแม่ตาย (กลาง) ถั่วแรด (ชุมพร); มะแฮะ มะแฮะต้น ถั่วแระต้น (เหนือ) ถั่วแรด (ชุมพร)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus cajan (L.) Millsp.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-3.5 เมตร ผิวลำต้นเกลี้ยง สีเขียวหม่น ลำต้นแก่มีสีม่วงแดง มักแตกเป็นร่องสีน้ำตาล

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ตูมกาขาว ขี้กา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะติ่ง มะติ่งต้น มะติ่งหมาก (เหนือ) แสงเบื่อ แสลงเบื่อ แสลงโทน แสลงทม ตูมกาต้น ตึ่ง ตึ่งต้น เม็ดกะจี้ กระดุมสุนัข ถั่วพิษ กระดุมผู้สั่น...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strychnos nux-blanda A.W. Hill

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือกต้นสีเทาอมเหลือง ไม่มีช่องอากาศ เกลี้ยง ไม่มีมือจับ ตามง่ามใบ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ตะขาบหิน ตะขาบปีนกล้วย (กลาง) เพว เฟอ (กรุงเทพมหานคร) ว่านตะขาบ (เชียงใหม่)ว่านตะเข็บ (เหนือ) ผักเปลว ตะขาบทะยานฟ้า...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Muehlenbeckia platyclada (F.v.Muell.) Meissn.

คำอธิบาย : ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร ลำต้นแบน เป็นข้อๆ สีเขียว ตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก ต้นแก่โคนต้นเป็นสีน้ำตาล ต้นอ่อนสีเขียว

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : เบนโคก (อุบลราชธานี) ตานเสี้ยน มะแกว๋นนก มะแกว๋นป่า มะขบ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-15 เมตร ลำต้น และกิ่งใหญ่ๆมีหนามแหลม กิ่งแก่ๆมักจะไม่มีหนาม กิ่งอ่อนมีหนาม

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |