ถั่วแฮ

ชื่อสมุนไพร

ถั่วแฮ

ชื่ออื่นๆ

ถั่วแระ ถั่วแระผี ถั่วแม่ตาย (กลาง) ถั่วแรด (ชุมพร); มะแฮะ มะแฮะต้น ถั่วแระต้น (เหนือ) ถั่วแรด (ชุมพร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cajanus cajan (L.) Millsp.

ชื่อพ้อง

Cajanus indicus

ชื่อวงศ์

Fabaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00162
Family Leguminosae
Scientific name Cajanus cajan (L.) Millsp.
Thai name ถั่วแระ (Tua rae)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Growth in all area
Plant part Leaf and pod
Note -
Botanical description www.phargarden.com