ทองพันชั่ง

ชื่อสมุนไพร

ทองพันชั่ง

ชื่ออื่นๆ

หญ้ามันไก่ ทองพันดุลย์ ทองคันชั่ง(กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Acanthaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00176
Family Acanthaceae
Scientific name Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.
Thai name ทองพันชั่ง (Thong pan chang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical and subtropical area
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com