ตะขบป่า

ชื่อสมุนไพร

ตะขบป่า

ชื่ออื่นๆ

เบนโคก (อุบลราชธานี) ตานเสี้ยน มะแกว๋นนก มะแกว๋นป่า มะขบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Flacourtiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00161
Family Flacourtiaceae
Scientific name Flacourtia indica (Burm.f.) Merr
Thai name ตะขบป่า (Ta khop pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 December2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry dipterocarp forest, Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest, riparian zones
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00452
Family Flacourtiaceae
Scientific name Flacourtia indica (Burm.f.) Merr
Thai name ตะขบป่า (Ta khop pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14  June 2015
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest, riparian zones
Plant part Leaf and fruit
Note -