นมแมวแดง

ชื่อสมุนไพร

นมแมวแดง

ชื่ออื่นๆ

นมแมวแดงใบหนา (ภาคใต้) หำอีปู่ (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyathostemma argentatum (Blume) J.Sinclair

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00048
Family Annonaceae
Scientific name Cyathostemma argentatum (Blume) J. Sinclair
Thai name นมแมวแดง (Nom maew dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest, Grove forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com