นมแมว

ชื่อสมุนไพร

นมแมว

ชื่ออื่นๆ

น้ำจ้อย (ยโสธร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melodorum siamense (Scheff) Ban

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00046
Family Annonaceae
Scientific name Melodorum siamense (Scheff) Ban
Thai name นมแมว (Nom maew)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest, Grove forest
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00047
Family Annonaceae
Scientific name Melodorum siamense (Scheff) Ban
Thai name นมแมว (Nom maew)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 01 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest, Grove forest
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -