ตะขาบบิน

ชื่อสมุนไพร

ตะขาบบิน

ชื่ออื่นๆ

ตะขาบหิน ตะขาบปีนกล้วย (กลาง) เพว เฟอ (กรุงเทพมหานคร) ว่านตะขาบ (เชียงใหม่)ว่านตะเข็บ (เหนือ) ผักเปลว ตะขาบทะยานฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Muehlenbeckia platyclada (F.v.Muell.) Meissn.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Polygonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00038
Family Polygonaceae
Scientific name Muehlenbeckia platyclada (F.J. Müll.) Meisn.
Thai name ตะขาบบิน (Ta khap bin)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Moist area
Plant part Stem, leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com