ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 10 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : สมัดใหญ่ (เลย) ส่องดาว ส่องฟ้า(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่องฟ้าดง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clausena wallichii Oliv. var. guillauminii (Tanaka) J.P.Molino

คำอธิบาย : ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 20-25 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านเล็กน้อย ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ว่านไฟไหม้ (เหนือ) หางตะเข้ (ภาคกลาง)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f.

คำอธิบาย : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นสั้น ใบเรียงซ้อนเป็นกอ ข้อและปล้องสั้น สูงประมาณ 0.5-1 เมตร ต้นแก่จะมีหน่อเล็กๆของต้นอ่อนแตกออกมา

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ลำโพงขาว มะเขือบ้า ลำโพงกาสลัก กาสลัก มะเขือบ้าดอกดำ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datura metel L. var. fastuosa (Bernh.) Danert.

คำอธิบาย : ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ตามลำต้นและกิ่งก้านมีสีม่วง ใบเดี่ยว รูปไข่ ออกเรียงสลับ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : จังนัง (สุรินทร์), ดำบิดดง (ระนอง), คันจ้อง คันจอง (อุบลราชธานี)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกสีเทาปนน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ รูปวงรีถึงรูปขอบขนาน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ดับพิษ (เชียงใหม่), จ้าสีเสียด (ลพบุรี), ปริก (ประจวบคีรีขันธ์), ระงับ, คอนหมา (สุรินทร์) ผักหวานด่าง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Breynia glauca Craib.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 3-5 เมตร ไม่มีขน กิ่งอ่อนแบนเล็กน้อย ต่อมาจะกลม ผิวเรียบ เปลือกลำต้นเรียบ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ลิ้นแฮด (ยโสธร) มะตาดเครือ สุคนธรส อรคนธ์ ย่านปด (นครศรีธรรมราช) ปดคาย ปดเลื่อน (สุราษฎร์ธานี) ปดน้ำมัน (ปัตตานี) รสสุคนธ์ขาว มะตาดเครือ เสาวรส (กรุงเทพมหานคร) เถากะปดใบเลื่อม (ประจวบคีรีขันธ์) บอระคน (ตรัง)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetracera loureiri (Finet.&Gagnep.) Pierre ex Craib.

คำอธิบาย : ไม้เถาเนื้อแข็ง ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เลื้อยได้ไกล 5-8 เมตร กิ่งอ่อนมีขน แตกกิ่งเลื้อยทอดยาว เปลือกเถาสีน้ำตาล มีเนื้อไม้แข็ง

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : มูก มูกเกื้อ โมก...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia pubescens R. Br.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 15 เมตร กิ่งอ่อนเกลี้ยงหรือมีขนประปราย มีรูอากาศมาก เปลือกสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocha kirkii Oliv

คำอธิบาย : ไม้พุ่ม สูง 1-6 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายใบมน ปลายมีติ่งหนาม

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : สีหวด (นครราชสีมา) กำซำ กะซ่ำ มะหวด (ภาคกลาง) ชันรู มะหวดบาท มะหวดลิง (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) กำจำ (ภาคใต้) ซำ (ทั่วไป) นำซำ มะจำ (ภาคใต้) มะหวดป่า หวดคา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สีฮอกน้อย หวดลาว (ภาคเหนือ) หวดฆ่า (อุดรธานี)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มผลัดใบ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว กิ่งก้านมีขนละเอียด

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : หมากกะสัง (กลาง) กะสัง (ใต้) หมากสัง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Feroniella lucida (Scheff.) Swingle

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร แผ่กิ่งก้านจำนวนมาก ตั้งฉากกับลำต้นออกเป็นทรงพุ่ม ลำต้นและกิ่งก้าน มีหนามแหลมยาว

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |