น้ำเต้าต้น

ชื่อสมุนไพร

น้ำเต้าต้น

ชื่ออื่นๆ

น้ำเต้าญี่ปุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crescentia cujete L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Bignoniaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00050
Family Bignoniaceae
Scientific name Crescentia cujete L.
Thai name น้ำเต้าต้น (Nam tao ton)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 March 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Growth in all area
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com