เปล้าแขบทอง

ชื่อสมุนไพร

เปล้าแขบทอง

ชื่ออื่นๆ

เปล้าแขบทอง (อุบลราชธานี) ปอกะปลา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thyrsanthera suborbicularis Pierre ex Gagnep.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00064
Family Euphorbiaceae
Scientific name Thyrsanthera suborbicularis Pierre ex Gagnep.
Thai name เปล้าแขบทอง (Plao khaep thong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date -
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com