บานทน

ชื่อสมุนไพร

บานทน

ชื่ออื่นๆ

แย้มปีนัง หอมปีนัง (กรุงเทพมหานคร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strophanthus gratus (Wall.&Hook)

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00057
Family Apocynaceae
Scientific name Strophanthus gratus  (Wall. & Hook)
Thai name บานทน (Ban thon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Growth in all area
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com