ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 10 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ตะไคร้บก สนุ่นบก ไค้นุ่น (เหนือ) ไก๋นุ่น (อีสาน) สนุ่นน้ำ (นครราชสีมา) ไคร้ใหญ่ (ยะลา) คล้าย (ปัตตานี) ตะหนุ่น ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salix tetrasperma Roxb.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้ออ่อน ผลัดใบระยะสั้นก่อนออกดอก สูง 6-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านชูตั้งขึ้น

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : เกล็ดหอย (อุบลราชธานี), แววมยุเรศ (กรุงเทพมหานคร) สามสี หญ้าลิ้นเงือก หญ้าลำโพง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Torenia fournieri Linden ex E. Fourn.

คำอธิบาย : ไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูง 20-40 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านโปร่ง ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมมีขนที่สัน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับฉาก

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : หมากหนาม หนามเล็บเหยี่ยว มะตันขอ (ภาคเหนือ) ยับยิ้ว (ภาคใต้) พุทราขอ เล็ดเหยี่ยว เล็บเหยี่ยว (ภาคกลาง) แสงคำ (นครศรีธรรมราช) สั่งคัน (สุราษฎร์ธานี ระนอง) ตาฉู่แม โลชูมี (เชียงใหม่) เล็บแมว ยับเยี่ยว (นครราชสีมา)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ziziphus oenopolia (L.) Mill.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มรอเลื้อย เนื้อแข็ง ยาว 3-10 เมตร เถาและกิ่งมีหนามสั้นแหลมโค้งตามลำต้น และกิ่งก้าน เปลือกเถาเรียบหรือขรุขระเล็กน้อย

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : เดือยไก่...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Madhuca thorelii (Pierre ex Dubard) H.J.Lam

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นร่องตื้นๆตามยาว เปลือกในสีชมพูอมแดง

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : รัก (กลาง), ฮักหลวง (เหนือ), น้ำเกลี้ยง (สุรินทร์), มะเรียะ รักเทศ (เชียงใหม่), รัก ชู้ สู่ (กาญจนบุรี)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gluta usitata (Wall.) Ding Hou.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นร่องยาว

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก (เหนือ) ยางกุง (เลย) ยางควาย (หนองคาย) ยางตัง (ชุมพร) ยางใต้ ยางเนิน (ภาคตะวันออก) กาตีล ขะยาง จะเตียล จ้อง ชันนา ทองหลัก ยาง เยียง ร่าลอย เห่ง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb.ex. G.Don

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้น สูงได้ถึง 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีออกเทาอ่อน เกลี้ยง หลุดลอกออกเป็นชิ้นกลมๆ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ยอป่า (นครราชสีมา ทั่วไป) คุย (พิษณุโลก) อุ้มลูกดูหนัง (สระบุรี) สลักป่า สลักหลวง (ภาคเหนือ) ยอเถื่อน...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda elliptica (Hook.f.) Ridl.

คำอธิบาย : ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5 เมตร ผลัดใบ ทรงพุ่มมีกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : เครือไส้ตัน (นครราชสีมา หนองคาย) เดื่อเครือ เดื่อดิน เดื่อเถา เดื่อไม้ โมกเครือ (ภาคเหนือ) เดือยดิน (ประจวบคีรีขันธ์) เดือยดิบ (กระบี่) มะเดื่อดิน (ทั่วไป) มะเดื่อเถา (ราชบุรี ภาคเหนือ) ย่านเดือยบิด (สุราษฎร์ธานี) พิษ (ภาคกลาง) ย่านเดือยบิด ไส้ตัน...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aganosma marginata (Roxb.) G.Don

คำอธิบาย : ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้น สูง 5-12 เมตร แตกกิ่งก้านน้อย เลื้อยพันต้นไม้อื่น ไม่มีมือเกาะ เถาอ่อนสีน้ำตาลแดง

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : การา (สุราษฎร์ธานี), กระเพราผี, แมงลักป่า...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyptis suaveolens (L.) Poit.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 1.5 เมตร ลำต้นเป็นสันสี่เหลี่ยม แตกกิ่งก้านมาก มีขนสีขาวเหนียวติดมือ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : มะแคว้ง มะแคว้งขม มะแคว้งคม มะแคว้งดำ (เหนือ) หมากแข้งขม หมากแข้ง (อีสาน) แว้งคม (สุราษฎร์ธานี, สงขลา)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum indicum L.

คำอธิบาย : ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุ 2-5 ปี สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นมีขนาดเล็ก กลม เนื้อแข็ง สีเขียวอมเทา แตกกิ่งก้าน ทั้งต้นมีขนนุ่มสีเทาปกคลุม

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |