ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 7 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก (เหนือ) ยางกุง (เลย) ยางควาย (หนองคาย) ยางตัง (ชุมพร) ยางใต้ ยางเนิน (ภาคตะวันออก) กาตีล ขะยาง จะเตียล จ้อง ชันนา ทองหลัก ยาง เยียง ร่าลอย เห่ง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb.ex. G.Don

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้น สูงได้ถึง 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีออกเทาอ่อน เกลี้ยง หลุดลอกออกเป็นชิ้นกลมๆ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ยอป่า (นครราชสีมา ทั่วไป) คุย (พิษณุโลก) อุ้มลูกดูหนัง (สระบุรี) สลักป่า สลักหลวง (ภาคเหนือ) ยอเถื่อน...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda elliptica (Hook.f.) Ridl.

คำอธิบาย : ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5 เมตร ผลัดใบ ทรงพุ่มมีกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : กาด ยางสะแบง (นครราชสีมา) กราด ซาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชะแบง ตะแบง สะแบง ตรายด์ กร้าย (สุรินทร์) ยางกราด (สระบุรี) ลาง (ชลบุรี) เหียงกราด (ราชบุรี เพชรบุรี) เหียงน้ำมัน (ราชบุรี) เหือง (ระยอง)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus intricatus Dyer

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร ลำต้นเปลาตรง กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มกลม ทึบ เปลือกต้นหนาสีน้ำตาลปนเทา

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : สยาน (ตาก ลำปาง) หญ้านางแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เครือขยัน (เหนือ) เถาขยัน ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia strychnifolia Craib

คำอธิบาย : ไม้เถาเนื้อแข็ง พาดพันไปตามต้นไม้อื่น ยาวได้ถึง 5 เมตร เถาขนาดกลางๆมักแบนมีร่องตรงกลาง สีออกเทาน้ำตาล เถาแก่กลม สีน้ำตาลแดง มีมือพันสำหรับยึดเกาะ ออกเป็นคู่ ปลายม้วนงอ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : จ้อยนาง (เชียงใหม่) เถาวัลย์เขียว (กลาง) ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี) เถาร้อยปลา ปู่เจ้าเขาเขียว เถาย่านาง ย่านางขาว...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra Diels

คำอธิบาย : ไม้เถาเลื้อย เถากลมขนาดเล็ก มีเนื้อไม้ เลื้อยพันตามต้นไม้ หรือกิ่งไม้ เถามีสีเขียว ยาว 10-15 เมตร เถาอ่อนสีเขียว เมื่อเถาแก่จะมีสีคล้ำ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : เครือน่อง ยางน่องเครือ (อุบลราชธานี) น่อง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strophantus caudatus (Linn.) Kurz.

คำอธิบาย : ไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น สูงได้ถึง 12 เมตร เถากลม เกลี้ยง เปลือกสีน้ำตาลแดง ไส้อ่อน ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาวมีพิษ ใบเดี่ยว หนาเรียบ แข็ง ใหญ่และยาว เรียงตรงข้าม รูปวงรี รูปไข่กลับหรือรูปไข่

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : สลักป่า สลักหลวง (เหนือ) คุย (พิษณุโลก) โคะ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda coreia ฺBuch.- Ham.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 15 เมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านมักคดงอ หักง่าย ผิวกิ่งมีปุ่มปมมาก ช่อดอกและใบออกหนาแน่นรวมกันที่ปลายกิ่ง เรือนยอดเป็นพุ่มรี เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมเทา หนาแตกเป็นร่องตามยาว

   1 |