ย่านางแดง

ชื่อสมุนไพร

ย่านางแดง

ชื่ออื่นๆ

สยาน (ตาก ลำปาง) หญ้านางแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เครือขยัน (เหนือ) เถาขยัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia strychnifolia Craib

ชื่อพ้อง

Bauhinia strychnifolia var. pubescens Craib

ชื่อวงศ์

Fabaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00097
Family Fabaceae
Scientific name Bauhinia strychnifolia Craib
Thai name ย่านางแดง (Ya nang dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 December 2009
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Montane rain forest
Plant part Leaf, flower
Note Bright red flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00474
Family Fabaceae
Scientific name Bauhinia strychnifolia Craib
Thai name ย่านางแดง (Ya nang dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 September 2015
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Montane rain forest
Plant part Leaf, pod
Note -