ยอป่า

ชื่อสมุนไพร

ยอป่า

ชื่ออื่นๆ

สลักป่า สลักหลวง (เหนือ) คุย (พิษณุโลก) โคะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda coreia ฺBuch.- Ham.

ชื่อพ้อง

Morinda exserta Roxb., Morinda tinctoria

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00265
Family Rubiaceae
Scientific name Morinda coreia Buch.-Ham.
Thai name ยอป่า (Yor pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 April 2012
Country Thailand
Location Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com