ยางกราด

ชื่อสมุนไพร

ยางกราด

ชื่ออื่นๆ

กาด ยางสะแบง (นครราชสีมา) กราด ซาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชะแบง ตะแบง สะแบง ตรายด์ กร้าย (สุรินทร์) ยางกราด (สระบุรี) ลาง (ชลบุรี) เหียงกราด (ราชบุรี เพชรบุรี) เหียงน้ำมัน (ราชบุรี) เหือง (ระยอง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus intricatus Dyer

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Dipterocarpaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00716
Family Dipterocarpaceae
Scientific name Dipterocarpus intricatus Dyer
Thai name ยางกราด (Yang grad)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 05 March  2017
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเหลืองปิดสมุทร) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00760
Family Dipterocarpaceae
Scientific name Dipterocarpus intricatus Dyer
Thai name ยางกราด (Yang grad)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 December 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and fruit
Note -