ยอป่า

ชื่อสมุนไพร

ยอป่า

ชื่ออื่นๆ

ยอป่า (นครราชสีมา ทั่วไป) คุย (พิษณุโลก) อุ้มลูกดูหนัง (สระบุรี) สลักป่า สลักหลวง (ภาคเหนือ) ยอเถื่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda elliptica (Hook.f.) Ridl.

ชื่อพ้อง

Morinda citrifolia

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00853
Family Rubiaceae
Scientific name Morinda elliptica (Hook.f.) Ridl.
Thai name ยอป่า (Yor pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 09  November  2017
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Sparse forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com