ยางนา

ชื่อสมุนไพร

ยางนา

ชื่ออื่นๆ

ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก (เหนือ) ยางกุง (เลย) ยางควาย (หนองคาย) ยางตัง (ชุมพร) ยางใต้ ยางเนิน (ภาคตะวันออก) กาตีล ขะยาง จะเตียล จ้อง ชันนา ทองหลัก ยาง เยียง ร่าลอย เห่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus alatus Roxb.ex. G.Don

ชื่อพ้อง

Dipterocarpus gonopterus Turcz., Dipterocarpus incanus Roxb., Dipterocarpus philippinensis

ชื่อวงศ์

Dipterocarpaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00928
Family Dipterocarpaceae
Scientific name Dipterocarpus alatus Roxb. ex. G. Don
Thai name ยางนา (Yang na) 
Collector Sudarat Homhual
Collection date 03 April 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest
Plant part Leaf and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเหลืองปิดสมุทร) www.thai-remedy.com