ยางน่องเครือ

ชื่อสมุนไพร

ยางน่องเครือ

ชื่ออื่นๆ

เครือน่อง ยางน่องเครือ (อุบลราชธานี) น่อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strophantus caudatus (Linn.) Kurz.

ชื่อพ้อง

Strophantus scandens

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00206
Family Apocynaceae
Scientific name Strophantus scandens (Lour.) Roem.& Schult.
Thai name ยางน่องเครือ (Yang nong klur)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 9 February 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Grove forest, Dry Forest, Waste land
Plant part Leaf, flower
Note Flower- White with dark red apex
Botanical description www.phargarden.com