ย่านาง

ชื่อสมุนไพร

ย่านาง

ชื่ออื่นๆ

จ้อยนาง (เชียงใหม่) เถาวัลย์เขียว (กลาง) ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี) เถาร้อยปลา ปู่เจ้าเขาเขียว เถาย่านาง ย่านางขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tiliacora triandra Diels

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Menispermaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00095
Family Menispermaceae
Scientific name Tiliacora triandra Diels
Thai name ย่านาง (Ya nang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Rain forest near the seashore, Along streamin  Grove forest, Waste land
Plant part Leaf, flower, fruit
Note Yellow flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาห้าราก) www.thai-remedy.com