ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 1 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ขวาง ง้าย ฝางส้ม ฝางเสน หนามโค้ง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia sappan L.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มกึ่งไม้เถา ผลัดใบ สูง 5-13 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ ทั่วไป

   1 |