sss
TEST_CMP3
17-03-2019 11:17:06
ดู 4 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 17-03-2019 11:17:43

,;,pl[l;[]
rgrg
17-03-2019 11:07:43
ดู 1 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 17-03-2019 11:07:04
 

jjjjjjjj
jj
17-03-2019 10:31:48
ดู 6 ครั้ง
 

aaaa
aaa-phar
17-03-2019 10:19:27
ดู 2 ครั้ง

rgrgr
rgrg
17-03-2019 10:06:35
ดู 3 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 17-03-2019 06:06:57
 

TEST
CMP_user
16-03-2019 22:14:59
ดู 21 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 16-03-2019 22:17:14
 

dwdwd
sss
10-02-2019 23:56:03
ดู 22 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 10-02-2019 23:59:45
 

รบกวนช่วย iden ยาค่ะ ผู้ป่วยบอกว่าใช้สำหรับแก้อาการปวดค่ะ
Lalita
13-01-2019 15:45:27
ดู 44 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 15-01-2019 11:33:37
 

แอสไพรินผง ขนาด 650 mg มีประโยชน์และโทษอย่างไร
SunU1
14-01-2019 21:42:13
ดู 33 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 15-01-2019 09:51:43
 

เดิมผู้ป่วยรับประทานยา Isordil 10 mg แต่ยาได้ถูกตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล แล้วใช้ Ismo 20 mg แทน เราจะปรับการใช้ยาอย่างไร
s.pure17
13-12-2018 11:26:47
ดู 48 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 14-12-2018 15:00:00
  Download คู่มือการใช้งานDownload วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้
คำกล่าวแนะนำหน่วยงาน

  1. ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
  2. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
  3. อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง