เดิมผู้ป่วยรับประทานยา Isordil 10 mg แต่ยาได้ถูกตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล แล้วใช้ Ismo 20 mg แทน เราจะปรับการใช้ยาอย่างไร
s.pure17
13-12-2018 11:26:47
ดู 3 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 01-01-1970 07:00:00
  

เภสัชกรร้านยาถามว่า การใช้ยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole 100 mg 2 เม็ด ให้สอดพร้อมกันหรือให้ทีละเม็ดจึงจะเหมาะสม
งานวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์
30-11-2018 05:32:20
ดู 41 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 01-01-1970 07:00:00
 

ต้องการทราบชนิดยา
SunU2
29-11-2018 22:38:50
ดู 39 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 01-01-1970 07:00:00
 

การใช้ยาเหน็บช่องคลอด clorimazole 100 mg 2 เม็ด การรักษาใน regimen ที่ให้ขนาดสูงครั้งเดียวกับขนาดต่ำหลายๆครั้งหลายวัน แบบใดดีกว่ากัน
SunU1
29-11-2018 22:15:41
ดู 22 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 01-01-1970 07:00:00
  

สอบถามประสิทธิภาพการให้ยา meropenam แบบ extended infusion และ continuous infusion
แนน
29-11-2018 21:14:03
ดู 31 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 01-01-1970 07:00:00
  

สอบถามการปรับขนาดยา metformin ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
แนน
24-11-2018 12:35:36
ดู 40 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 01-01-1970 07:00:00
  

ผู้ป่วยทำ CABG ก่อนหน้านี้ใช้ ASA+Clopidogrel หากต้องการเปลี่ยน Clopidogrel เป็น Ticagrelor ต้องมี Indication หรือการประเมินใด จึงจะสามารถใช้ได้ครับ
Teraphan
18-07-2018 14:02:00
ดู 266 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 26-07-2018 13:06:19
   

ยา CDR calcium D redoxon สามารถเพิ่มแคลเซียมในกรณีกระดูกหักได้หรือไม่
bomb
14-06-2018 09:13:34
ดู 156 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 17-06-2018 22:16:58
 

อยากทราบ Premedication ของAmphotericin B ในเด็กค่ะ
Jj
11-06-2018 16:01:42
ดู 69 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 16-06-2018 15:28:07
   

sodium benzoate ใช้นานเท่าไหร่คะ
Jj
06-06-2018 15:49:09
ดู 103 ครั้ง
ตอบแล้วเมื่อ 10-06-2018 16:09:31
  Download คู่มือการใช้งานDownload วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้
คำกล่าวแนะนำหน่วยงาน

  1. ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
  2. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
  3. อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง