คู่มือสำหรับประชาชน: รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19

วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ

วัดไข้อย่างไรให้ถูกต้อง

การใช้ Ethanol 70% v/v

เชื้อไวรัสโคโรนาอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้นานเท่าไร

คู่มือป้องกันโควิด คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลหยุดหนาน

น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน้ากากอนามัย - คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

การปรับขนาดยาเพื่อใช้สำหรับการรักษา COVID-19 - ม.มหิดล

21 วัน หยุดเชื้อเพื่อชาติ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

หน้ากากผ้าใครๆ ก็ทำได้

วิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

สรุปน้ำยาฆ่าเชื้อ

ความรู้เรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อ

คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ COVID-19 ในที่พักอาศัย

วิธีเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์