หม่อน

ชื่อสมุนไพร

หม่อน

ชื่ออื่นๆ

มอน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morus alba Linn.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Moraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00156
Family Moraceae
Scientific name Morus alba Linn.
Thai name หม่อน (Hmon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com