หม้อ

ชื่อสมุนไพร

หม้อ

ชื่ออื่นๆ

ต้นขี้หมู(บุรีรัมย์) หม่อ หมักม่อ ม่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rothmannia wittii (Craib.) Bremek.

ชื่อพ้อง

Randia wittii

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00116
Family Rubiaceae
Scientific name Rothmannia wittii (Craib.) Bremek.
Thai name หม้อ (Hmor)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Sparse forest, Grove forest
Plant part Leaf, flower
Note Flower-White with green and violet red  inner tube
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com