หนาดใหญ่

ชื่อสมุนไพร

หนาดใหญ่

ชื่ออื่นๆ

หนาด (จันทบุรี) คำพอง หนาดหลวง (เหนือ) ผักชีช้าง พิมเสน (กลาง) ใบหรม (ใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Blumea balsamifera (L.) DC.

ชื่อพ้อง

Blumea grandis DC., Baccharis salvia

ชื่อวงศ์

Asteraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00193
Family Asteraceae
Scientific name Blumea balsamifera (L.) DC.
Thai name หนาดใหญ่ (Hnard yai)
Collector Prisana saykrasoon
Collection date 14  March 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note Flower-yellow
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00114
Family Asteraceae
Scientific name Blumea balsamifera (L.) DC.
Thai name หนาดใหญ่ (Hnard yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 01 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf
Note -