สะบ้ามอญ

ชื่อสมุนไพร

สะบ้ามอญ

ชื่ออื่นๆ

มะนิม หมากงิม สะบ้า สะบ้าช้าง มะบ้า มะบ้าหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Entada rheedii Spreng.

ชื่อพ้อง

Adenanthera gogo Blanco, Entada gogo (Blanco) I.M.Johnst., E. monostachya DC., E. pursaetha DC., E. pusaetha DC. [Spelling variant], E. rheedei Spreng. [Spelling variant], E. scheffleri Ridl., Mimosa entada

ชื่อวงศ์

Leguminosae - Mimosoidaea

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00254
Family Leguminosae - Mimosoidaea
Scientific name Entada rheedii  Spreng
Thai name สะบ้ามอญ (Sa ba mon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 April 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Along stream in rain forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Deciduous forest
Plant part Flower
Note Flower -white and change to yellow
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00255
Family Leguminosae - Mimosoidaea
Scientific name Entada rheediiSpreng
Thai name สะบ้ามอญ (Sa ba mon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 April 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Along stream in rain forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Deciduous forest
Plant part Leaf
Note -