สะแกนา

ชื่อสมุนไพร

สะแกนา

ชื่ออื่นๆ

แก (อุบลราชธานี) แพ่ง(เหนือ) ขอนเเข้ จองแค่(แพร่) สะแก ซังแก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Combretum quadrangulare Kurz.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Combretaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00188
Family Combretaceae
Scientific name Combretum quadrangulare Kurz.
Thai name สะแกนา (Sa kae na)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00222
Family Combretaceae
Scientific name Combretum quadrangulare Kurz.
Thai name สะแกนา (Sa kae na)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 May 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note Flower -white or pale yellow