ส้มลม

ชื่อสมุนไพร

ส้มลม

ชื่ออื่นๆ

เครือส้มลม (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00108
Family Apocynaceae
Scientific name Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire
Thai name ส้มลม (Som lom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note Pink flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00160
Family Apocynaceae
Scientific name Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire
Thai name ส้มลม (Som lom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 28 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -