ส้มโอมือ

ชื่อสมุนไพร

ส้มโอมือ

ชื่ออื่นๆ

ส้มมือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Citrus medica L.

ชื่อพ้อง

Aurantium medicum (L.) M. Gómez, Citrus alata (Tanaka) Yu.Tanaka, , C. balotina Poit. & Turpin, C. bicolor Poit. & Turpin, C. bigena Poit. & Turpin, C. cedra Link, C. cedrata Raf., C. crassa Hassk., C. fragrans Salisb., C. gongra Raf., C. hassaku Yu.Tanaka, C. hiroshimana Yu.Tanaka, C. kizu Yu.Tanaka, C. kwangsiensis Hu, C. limetta Risso, C. limonimedica Lush., C. lumia Risso, C. nana (Wester) Yu.Tanaka, C. odorata Roussel, C. pyriformis Hassk., C. sarcodactylus Siebold ex Hoola van Nooten, C. tuberosa

ชื่อวงศ์

Rutaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00159
Family Rutaceae
Scientific name Citrus medica L.
Thai name ส้มโอมือ (Som oo mer)
Collector Parichart Sopauthok
Collection date 28 December 2009
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area with moisture soil.
Plant part Leaf, flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com