ส้มกุ้งขน

ชื่อสมุนไพร

ส้มกุ้งขน

ชื่ออื่นๆ

แม่ฮ้าง (อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์; คราม ครามกุ้ง จีนจำ(ประจวบคีรีขันธ์); พระยาราม (ชพ) ; พุมมะราชา ตาปลา ก้างปลา (จันทบุรี) ; แม่ห้าง (อุตรดิตถ์) ตาไก่ (ใต้) จิ้งจ่ำดง (ชย)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia helferiana Kurz

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Myrsinaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00107
Family Myrsinaceae
Scientific name Ardisia helferiana Kurz
Thai name ส้มกุ้งขน (Som kung khon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat  
Plant part Leaf, Flower, Fruit
Note  
Botanical description www.phargarden.com