ส้มกุ้ง

ชื่อสมุนไพร

ส้มกุ้ง

ชื่ออื่นๆ

กุ่ย (อุบลราชธานี), เครืออีโกย อีโก่ย (นครราชสีมา), เถาเปรี้ยว (กรุงเทพมหานคร), เถาวัลย์ขน (ราชบุรี), ส้มกุ่ย (สระบุรี), ส้มออบ (นครศรีธรรมราช), ส้มกุ้ง (ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช), องุ่นป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ampelocissus martini Planch.

ชื่อพ้อง

Vitis martinii

ชื่อวงศ์

Vitaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00253
Family Vitaceae
Scientific name Ampelocissus martini Planch.
Thai name ส้มกุ้ง (Som kung)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 5 May 2012
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Deciduous forest
Plant part Flower
Note Pink flower
Botanical description www.phargarden.com