โลดทะนงแดง

ชื่อสมุนไพร

โลดทะนงแดง

ชื่ออื่นๆ

ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์); ดู่เบี้ย ดู่เตี้ย (เพชรบุรี); ทะนง รักทะนง (นครราชสีมา); ทะนงแดง (ประจวบคีรีขันธ์); นางแซง (อุบลราชธานี); โลดทะนงแดง (บุรีรัมย์);หนาดคำ (เหนือ) หัวยาเข้าเย็นเนิน ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00103
Family Euphorbiaceae
Scientific name Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib
Thai name โลดทะนงแดง (Lod ta nong dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forestDeciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower, root
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00260
Family Euphorbiaceae
Scientific name Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib
Thai name โลดทะนงแดง (Lod ta nong dang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 April 2012
Country Thailand
Location Dong na tham Forest, Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -