ลิเภา

ชื่อสมุนไพร

ลิเภา

ชื่ออื่นๆ

กูดเครือ กูดก้อง กูดงอดแงด กูดแพะ กูดย่อง ผักตีน ต๊กโต (เหนือ); หมอยยายชี(สท); ตีนตะขาบ (พจ); กระฉอก (ประจวบคีรีขันธ์); กะฉอด(ราชบุรี); ตะเภาขึ้นหน (ประจวบคีรีขันธ์, ใต้); เฟิร์นตีนมังกร (กรุงเทพมหานคร); ลิเภาใหญ่ (ปน); หมอยแม่ม่าย (ราชบุรี นครราชสีมา); หลีเภา (ใต้); ลิเภาย่อง กูดก๊อง ย่านลิเภา หญ้ายายเภา สายพานผี งอแง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lygodium polystachyum Wall.ex Moore

ชื่อพ้อง

Lygodium flexuosm

ชื่อวงศ์

Schizaeaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00753
Family Schizaeaceae
Scientific name Lygodium polystachyum Wall.ex Moore
Thai name ลิเภา  (Li pao)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 6 June 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous forest, Tropical evergreen rain forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf
Note Leaf with spore
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00111
Family Schizaeaceae
Scientific name Lygodium polystachyum Wall.ex Moore
Thai name ลิเภา  (Li pao)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 6  June 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous forest, Tropical evergreen rain forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf
Note Leaf with spore and leaf without spore