ลำดวน

ชื่อสมุนไพร

ลำดวน

ชื่ออื่นๆ

หอมนวล (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melodorum fruticosum Lour.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00102
Family Annonaceae
Scientific name Melodorum fruticosum Lour.
Thai name ลำดวน (Lam duan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 3 February 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00138
Family Annonaceae
Scientific name Melodorum fruticosum Lour.
Thai name ลำดวน (Lam duan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note Pale yellow flower