ราชดัด

ชื่อสมุนไพร

ราชดัด

ชื่ออื่นๆ

ดีคน (อุบลราชธานี) กะดัด ฉะดัด(ใต้) ดีคน(กลาง) กาจับหลัก ยาแก้ฮากขม(เชียงใหม่) พญาดาบหัก(ตราด) เพี้ยฟาน(นครราชสีมา ขอนแก่น) เพียะฟาน(นครศรีธรรมราช) มะลาคา(ปัตตานี) สอยดาว(จันทบุรี) เท้ายายม่อมน้อย มะขี้เหา มะดีควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brucea javanica (L.) Merr.

ชื่อพ้อง

Brucea amarissima

ชื่อวงศ์

Simaroubaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00101
Family Simaroubaceae
Scientific name Brucea javanica (L.) Merr.
Thai name ราชดัด (Rat cha dat)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Sparse forest
Plant part Leaf, flower
Note Flower-White with green to red violet
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00234
Family Simaroubaceae
Scientific name Brucea javanica (L.) Merr.
Thai name ราชดัด (Rat cha dat)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Sparse forest
Plant part Leaf, fruit
Note -