รางจืด

ชื่อสมุนไพร

รางจืด

ชื่ออื่นๆ

ยาเขียว เครือเขาเขียว กำลังช้างเผือก หนามแน่(เหนือ) ย่ำแย้(อุตรดิตถ์) น้ำนอง คาย(ยะลา) ดุเหว่า(ปัตตานี) รางเย็น ทิดพุด แอดแอ รางจืดเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia laurifolia Linn.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Thunbergiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00100
Family Thunbergiaceae
Scientific name Thunbergia laurifolia Linn.
Thai name รางจืด (Rang jerd)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 2 February 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower,fruit
Note Purple flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com