รากสามสิบ

ชื่อสมุนไพร

รากสามสิบ

ชื่ออื่นๆ

จ๋วงเครือ (เหนือ) ผักชีช้าง (หนองคาย) ผักหนาม (นครราชสีมา) สามร้อยราก (กาญจนบุรี) สามสิบ ชีช้าง จั่นดิน ม้าสามต๋อน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagus racemosus Willd.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Asparagaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00099
Family Asparagaceae
Scientific name Asparagus racemosus Willd.
Thai name รากสามสิบ (Rak sam sib)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Sparse forest, Woodlands on limestone
Plant part Leaf, flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com