รัง

ชื่อสมุนไพร

รัง

ชื่ออื่นๆ

เปา เปาดอกแดง (ภาคเหนือ) ฮัง (ภาคอีสาน) ลักป้าว (เชียงใหม่) เรียง เรียงพนม (สุรินทร์)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea siamensis Miq.

ชื่อพ้อง

Pentacme siamensis (Miq.) Kurz., Shorea assamica

ชื่อวงศ์

Dipterocarpaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00371
Family Dipterocarpaceae
Scientific name Shorea siamensis Miq.
Thai name รัง (Rang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 April 2012
Country Thailand
Location Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Woodlands on limestone
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเหลืองปิดสมุทร) www.thai-remedy.com