เมื่อยขาว

ชื่อสมุนไพร

เมื่อยขาว

ชื่ออื่นๆ

ม่วยขาว (อุบลราชธานี), มะม่วย (เชียงใหม่) ม่วย (เชียงราย อุบลราชธานี) แฮนม่วย (เลย) แฮนเครือ มะเมื่อย ม่วยเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnetum montanum Markgr

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Gnetaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00232,  PHUBU00386
Family Gnetaceae
Scientific name Gnetum montanum Markgr
Thai name เมื่อยขาว (Mei khaw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest
Plant part Leaf, cone
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00387
Family Gnetaceae
Scientific name Gnetum montanum Markgr
Thai name เมื่อยขาว (Mei khaw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest
Plant part Cone, seed
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00388
Family Gnetaceae
Scientific name Gnetum montanum Markgr
Thai name เมื่อยขาว (Mei khaw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest
Plant part Cone, seed
Note -