มะตูม

ชื่อสมุนไพร

มะตูม

ชื่ออื่นๆ

มะปิน (ภาคเหนือ) กะทันตาเถร ตุ่มตัง ตูม (ปัตตานี) มะปีส่า (แม่ฮ่องสอน) พะโนงค์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aegle marmelos (L.) Correa

ชื่อพ้อง

Belou marmelos (L.) Lyons, Bilacus marmelos (L.) Kuntze, Crateva marmelos L., Feronia pellucida

ชื่อวงศ์

Rutaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00239
Family Rutaceae
Scientific name Aegle marmelos (L.) Correa
Thai name มะตูม (Ma toom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 March 2012
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Mixed deciduous forest, Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note White with green or pale yellow flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาตรีเกสรมาศ) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00409
Family Rutaceae
Scientific name Aegle marmelos (L.) Correa
Thai name มะตูม (Ma toom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 April 2014
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Mixed deciduous forest, Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf
Note -