มะเดื่อหอม

ชื่อสมุนไพร

มะเดื่อหอม

ชื่ออื่นๆ

เดื่อขน (เหนือ);หาด (เชียงใหม่); นอดน้ำ (ลำปาง); มะเดื่อขน (นครราชสีมา); นมหมา (นครพนม);นอดหอม มะเดื่อเตี้ย (จันทบุรี); เดื่อหอมเล็ก เดื่อหอมใหญ่ (ตราด); พุงหมู (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hirta Vahl.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Moraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00086
Family Moraceae
Scientific name Ficus hirta Vahl.
Thai name มะเดื่อหอม (Ma der hom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 8 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Grove forest, Sparse forest
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com