ไพลดำ

ชื่อสมุนไพร

ไพลดำ

ชื่ออื่นๆ

ไพลม่วง (กรุงเทพมหานคร), ปูเลยดำ (ภาคเหนือ), ดากเงาะ (ปัตตานี), ว่านกระทือดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zingiber ottensii Valeton

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00298
Family Zingiberaceae
Scientific name Zingiber ottensiiValeton
Thai name ไพลดำ (Plai dam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17  July 2011
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical zone
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com