เพชรสังฆาต

ชื่อสมุนไพร

เพชรสังฆาต

ชื่ออื่นๆ

สันชะฆาต ขันข้อ(ราชบุรี) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์) สันชะควด (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissus quadrangularis L.

ชื่อพ้อง

Cissus bifida Schumach. & Thonn., C. edulis Dalzell, C. quadrangula L., C. succulenta (Galpin) Burtt-Davy, C. tetragona Harv., C. tetraptera Hook.f., C. triandra Schumach. & Thonn., Vitis quadrangularis (L.) Wall. ex Wight, V. succulenta

ชื่อวงศ์

Vitaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00080
Family Vitaceae
Scientific name Cissus quadrangularis L.
Thai name เพชรสังฆาต (Pet sang kad)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17  May 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical and moisture zone
Plant part Leaf, flower
Note Red flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com