พุดทุ่ง

ชื่อสมุนไพร

พุดทุ่ง

ชื่ออื่นๆ

หัสคุณใหญ่ ถั่วหนู (สุราษฎร์ธานี); สรรพคุณ (สงขลา); หัสคุณเทศ (พังงา); โมกเกี้ย(สระบุรี); โมกเตี้ย (สระบุรี ภาคใต้); โมกนั่ง (ภาคเหนือ); พุดน้ำ พุดป่า นมราชสีห์ นมเสือ น้ำนมเสือ พุดทอง พุดนา มูกน้อย มูกนิ่ง มูกนั่ง โมกน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Holarrhena curtisii King et Gamble

ชื่อพ้อง

H.densiflora Ridl., H. latifolia Ridl., H.similis

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00390
Family Apocynaceae
Scientific name Holarrhena curtisii King et Gamble
Thai name พุดทุ่ง (Pud tung)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 March 2014
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Sandy soil, Grassland, Sparse forest, Deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00077
Family Apocynaceae
Scientific name Holarrhena curtisii King et Gamble
Thai name พุดทุ่ง (Pud tung)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18  September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Sandy soil, Grassland, Sparse forest, Deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -