พิลังกาสา

ชื่อสมุนไพร

พิลังกาสา

ชื่ออื่นๆ

ลังพิสา(ตราด) ทุลังกาสา รวมใหญ่ (ชุมพร) ตาปลา ราม จิงจำ จ้ำก้อง มาตาอาแย ปือนา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia elliptica Thunb.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Myrsinaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00075
Family Myrsinaceae
Scientific name Ardisia elliptica Thunb.
Thai name พิลังกาสา (Pi lang ka sa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31  July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Montane rain forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note White with pink flower
Botanical description www.phargarden.com