พิษนาศน์

ชื่อสมุนไพร

พิษนาศน์

ชื่ออื่นๆ

แผ่นดินเย็น (อุบลราชธานี) นมราชสีห์ นมฤาษี ถั่วดินโคก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sophora exigua Craib

ชื่อพ้อง

Sophora violacea var. pilosa

ชื่อวงศ์

Fabaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00764
Family Fabaceae
Scientific name Sophora exigua Craib
Thai name พิษนาศน์ (Pis sa nas)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 April 2011
Country Thailand
Location Dong Na Tham Forest, Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note Dark violet flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเขียวหอม) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00765
Family Fabaceae
Scientific name Sophora exigua Craib
Thai name พิษนาศน์ (Pis sa nas)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12  April 2012
Country Thailand
Location Dong Na Tham Forest, Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower, pod
Note Dark violet flower

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00070
Family Fabaceae
Scientific name Sophora exigua Craib
Thai name พิษนาศน์ (Pis sa nas)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 April 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower, root
Note Dark violet flower