ผ่าสาม

ชื่อสมุนไพร

ผ่าสาม

ชื่ออื่นๆ

กรวยป่า (กลาง), ก้วย ผีเสื้อหลวง (ภาคเหนือ) ขุนเหยิง (สกลนคร) คอแลน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตวย ตวยใหญ่ (เพชรบุรี) หมากผ่าสาม (นครพนม อุดรธานี) ตานเสี้ยน บุนหยิง สีเสื้อ สีเสื้อหลวง หมูหัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casearia grewiifolia Vent.

ชื่อพ้อง

Casearia kerri Craib, C. oblonga

ชื่อวงศ์

Flacourtiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00332
Family Flacourtiaceae
Scientific name Casearia grewiifolia Vent.
Thai name กรวยป่า, ผ่าสาม (Kruay pa, Pa sam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, along the seashore
Plant part Leaf, flower
Note White or yellow with green flower
Botanical description www.phargarden.com