ผักแขยง

ชื่อสมุนไพร

ผักแขยง

ชื่ออื่นๆ

กะออม กะแยง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) กะแยงแดง(อุบลราชธานี) ผักพา(เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Limnophila geoffrayi Bonati.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Scorphulariaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00173
Family Scorphulariaceae
Scientific name Limnophila geoffrayi Bonati.
Thai name ผักแขยง (Pak kha yang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Moiture or wet soil, Rice field
Plant part Leaf, flower
Note Purple flower
Botanical description www.phargarden.com