การบูร

ชื่อสมุนไพร

การบูร

ชื่ออื่นๆ

อบเชยญวน พรมเส็ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl.

ชื่อพ้อง

Camphora camphora (L.) H.Karst., Camphora hahnemannii Lukman., Camphora hippocratei Lukman., Camphora officinarum Nees, Camphora vera Raf., Camphorina camphora (L.) Farw., Cinnamomum camphoriferum St.-Lag., Cinnamomum camphoroides Hayata, Cinnamomum nominale (Hats. & Hayata) Hayata, Cinnamomum officinarum Nees ex Steud., Laurus camphora L., Persea camphora

ชื่อวงศ์

Lauraceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00054
Family Lauraceae
Scientific name Cinnamomum camphora (L.) J. Presl.
Thai name การบูร (Ga-ra-boon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical and subtropical area including southeast Asia
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาธาตุบรรจบ) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาแก้ลมอัมพฤกษ์) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาประสะไพล) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเลือดงาม) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00204
Family Lauraceae
Scientific name Cinnamomum camphora (L.) Presl.
Thai name การบูร (Ga-ra-boon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical and subtropical area including southeast Asia
Plant part Leaf and fruit
Note -